Podporte nás 2% z Vašich daní

Vážení/é a milí/é priatelia/ky, sympatizanti/ky a podporovatelia/ky,

Tento rok môžete činnosť Spoločnosti pre plánované rodičovstvo podporiť 2% alebo 3% z Vašich daní. Poukázané peniaze sa použijú na podporu našich vzdelávacích, informačných a osvetových aktivít.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Spoločnosť pre plánované rodičovstvo
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36071536
Sídlo: 81102 Bratislava – Staré Mesto, Medená 5

Číslo účtu: 179078720/0900

Tlačivá, ktoré potrebujete

Ak ste ako dobrovoľník/čka odpracovali v roku 2013 40 hodín a viac, môžete venovať až 3 %. Stačí, ak organizáciu, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali, požiadate o vydanie potvrdenia. Viac informácií tu

Ďakujeme za Vašu podporu 🙂

 

Reklamy

Ako by mala vyzerať ideálna sexuálna výchova – inšpirácia z Írska

Autorka v článku uvádza skúsenosť so sexuálnou výchovou (alebo skôr jej absenciou) počas svojho dospievania a uvádza, ako by podľa nej mala ideálna sexuálna výchova vyzerať a čo by sa na jej hodinách chcela dozvedieť.

Autorka blogu síce vyrastala v Írsku, jej skúsenosti sú vsak aplikovateľné aj na slovenskú realitu.

http://massivehassle.com/2013/07/04/the-sex-education-i-wish-i-had/

Kreatívna súťaž pre mladých ľudí

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo v rámci medzinárodného projektu SAFE II otvára súťaž pre mladých ľudí od 15 rokov.

V rámci súťaže chceme dať priestor mladým ľuďom, aby mohli prezentovať svoje názory, postoje a vnímanie zdravej sexuality, vzťahov a sexuálnej výchovy na školách aj mimo nej.

Čítať ďalej

SPR hľadá aktívnych mladých ľudí

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo hľadá aktívnych mladých ľudí do 25 rokov, ktorí majú záujem stať sa členmi a členkami mládežníckej skupiny.

Plánujeme zorganizovať tri tréningy. Prvý tréning sa uskutoční 28.10.2012 v Senci, druhý koncom novembra/začiatkom decembra 2012 a tretí vo februári 2013. V rámci tréningov sa získaš základné informácie sexuálnej výchove, sexuálnych, reprodukčných a ľudských právach, prevencie sexuálneho násilia a prakticky si vyskúsaš aktivity, ktoré sa používajú pri vzdelávaní na školách a metóde peer education (vzdelávanie vrstovníkov vrstovníkmi) a povieme si niečo aj o zásadách vzdelávania touto metódou a práce so skupinkami žiakov. Plánujeme tiež zorganizovať v rámci tréningu diskusie s ľuďmi pracujúcimi v oblasti sexuálnej výchovy, osvety a prevencie a boja proti HIV a AIDS.

Pre viac informácií kliknite na pozvánku

Prihláška

Medzinárodná konferencia o sexuálnej výchove

6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, súčasťou ktorej je 10. slovenská konferencia o sexualite, sexuálnom zdraví a sexuálnej výchove

POZOR, ZMENA MIESTA KONANIA KONFERENCIE

Miesto konania: Malé kongresové centrum vydavateľstva Slovenskej akadémie vied VEDA, Štefánikova 3, Bratislava, Slovensko

Termín konania: 10.- 11. 10. 2012

Súčasťou konferencie bude 10. slovenská konferencia o sexualite, sexuálnom zdraví a sexuálnej výchove: SEXUÁLNA VÝCHOVA – politika a dobrá prax.

program konferencie

praktické informácie

Čítať ďalej